metal storm (2018, english)

the doorway to (2018, english)

metallian (2018, français)

zero tolerance (2018, unpublished, english)

cauldron of acheron (2015, english)

transmission zine (2010, english)

absolute zero media (2009, english)

la voix des ombres (2009, français)

zero tolerance (2009, unpublished, english)

feindesland (2005, english)

metal1 (2005, english)

metal maniacs (2005, extended interview, english)

nocturnalhorde (2005, english)

spirit of metal (2005, français)

terrorizer (2005, full interview, english)

vampire magazine (2005, english)

versus magazine (2005, français)

zero tolerance (2005, unpublished interview, english)

times of grace webzine (2002, français)